Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24

Đăng lúc 11:21:17 27/11/2018

Tai nạn xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam 24/24 giờ. Mở rộng đối với Ngư­ời đu­ợc bảo hiểm có hành động cứu ngư­ời, cứu tài sản của Nhà nư­ớc, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Bảo hiểm tai nạn 24/24

Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm

Tai nạn xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam 24/24 giờ. Mở rộng đối với Ngư­ời đu­ợc bảo hiểm có hành động cứu ngư­ời, cứu tài sản của Nhà nư­ớc, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Biểu phí

PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3111/ 2012//QĐ/TGĐ-BHBV ngày 27/9/2012

của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt)

I. SỐ TIỀN BẢO HIỂM

– Số tiền bảo hiểm cơ bản:         Từ 1.000.000đ đến 30.000.000đ/người/vụ.

– Số tiền bảo hiểm đặc biệt:        Trên 30.000.000đ đến 100.000.000đ/người/vụ

Trường hợp tham gia bảo hiểm bằng ngoại tệ, số tiền bảo hiểm được quy đổi tương đương theo tỷ giá hiện hành.

II. PHÍ BẢO HIỂM

Phí bảo hiểm/năm: Phí bảo hiểm năm được tính bằng tỷ lệ 0,28% trên số tiền bảo hiểm lựa chọn.

Phí bảo hiểm ngắn hạn

Thời hạn bảo hiểm Phí bảo hiểm
Đên 03 tháng 40% phí bảo hiểm năm
Đên 06 tháng 60% phí bảo hiểm năm
Đến 09 tháng 90% phí bảo hiểm năm
Trên 09 tháng 100% phí bảo hiểm năm

 

Phí bảo hiểm dài hạn

 

Thời hạn bảo hiểm Phí bảo hiểm
Trên 12 tháng đến 18 tháng 140% phí bảo hiểm năm
Trên 18 tháng đến 24 tháng 170% phí bảo hiểm năm
Trên 24 tháng đến 30 tháng 210% phí bảo hiểm năm
Trên 30 tháng đến 36 tháng 240% phí bảo hiểm năm
Trên 36 tháng đến 42 tháng 270% phí bảo hiểm năm
Trên 42 tháng đến 48 tháng 320% phí bảo hiểm năm

Giảm phí theo số đông

– Nhóm từ 100 đến 300 người:   Giảm tối đa 15% so với biểu phí quy định.

– Nhóm trên 300 người:              Giảm tối đa 20% so với biểu phí quy định.

Quý khách Email những thông tin này cho chúng tôi, chúng tôi sẻ Gửi ngay cho Quý khách về bảng chào phí bảo hiểm với mức phí ưu đãi.
Email: doanthisen@baoviet.com.vn
Hotline: 0983.519.464
Website: http://baohiembaovietsg.com/